duiker

CORONA, laatste nieuws 17 mei 2021, iedereen mag weer komen zwemmen !

Zwemmen voor onze leden vanaf 18 jaar is weer mogelijk in zowel de Zijl als het Vijf Meibad.  Kom naar het zwembad met uw badkleding aan. Er is geen mogelijkheid om te douchen. Wij zullen u drie gezondheidsvragen stellen voordat u toegang tot het bad krijgt.

 

 

 

Zwemles voor de kinderen:
 ZORG ERVOOR DAT UW ZOON/DOCHTER ZIJN/HAAR BADKLEDING AL AAN HEEFT !!!!
 

 

Regels voor zwemmers:

1. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk;

2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;

3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;

5. Houd uw lidmaatschapskaart bij de hand wij noteren uw lidmaatschapsnummer en telefoonnummer

6. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

7. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

8. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
9. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;

10.Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

12. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan;

 

Routing/aanmelden:

1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;

2. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;

3. Inchecken (indien noodzakelijk) gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Kaart gereed houden ! Wij noteren éénmalig het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent in noodgevallen.

 

Omkleden:

`      1.    Zorg dat je de badkleding aan hebt als je naar het zwembad komt.

2.      De deelnemers kunnen na het zwemmen gebruik maken van de wisselcabines.

3.      Douchen is inmiddels weer mogelijk.

LET OP PER KJND IS EEN OUDER/VERZORGER UIT HET ZELFDE HUISHOUDEN TOEGESTAAN. 
TEN ALLE TIJDEN DIENEN DE INSTRUCTIES VAN DE MEDEWERKERS OPGEVOLGD TE WORDEN ! 
Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
                                                                                                                      Bestuur Leidse Watervrienden 

 

Bestuur Leidse Watervrienden 

 

De vereniging is op 22 oktober 1937 opgericht.
Ons motto is, zwemonderwijs voor iedereen.

 

Wij geven lessen voor het zwem-ABC.


Wij werken alleen met vrijwilligers, zij worden intern opgeleid voor het geven van de zwemlessen. Daarnaast zijn er enige zwemonderwijzers en zwemleiders A en B.

Dankzij de inzet van deze vrijwilligers kunnen wij de contributie voor onze leden laag houden zodat wij ons motto zwemonderwijs voor iedereen kunnen waarmaken.

Inschrijven

Inschrijven kan tijdens onze zwemlessen. Bij de kassa zijn inschrijfformulieren aanwezig.

U kunt ook mailen naar info@leidsewatervrienden.nl u krijgt het inschrijfformulier dan via de mail.

 

Het inschrijfformulier kunt u tijdens onze zwemuren met het inschrijfgeld inleveren aan de kassa. U ontvangt dan een bewijs van inschrijving.

Wij zijn op maandagavond in de Zijl aanwezig van 18.45 – 19.30 uur. Op donderdagavond zijn wij in het

5 Meibad aanwezig van 17.45 – 19.00 uur.

Contributie

De contributie voor 2021 bedraagt 150,00 euro, van 1 januari tot 31 december

Het inschrijfgeld is (éénmalig) 5,00 euro.

 

 

 

 

 

 

www.bookman.nl